Selecteer een pagina

Explora

Dit is een voorbeeld hoe Explora werkt met met kinderen gefotografeerd door Jij in Beeld fotografie

Explora

Casus Explora: Explora is fulltime en parttime onderwijs voor hoog en meerbegaafden kinderen. Vaak kunnen deze kinderen in het reguliere onderwijs niet de uitdaging krijgen en peers ontmoeten die ze vaak wel hard nodig hebben.

Mij is toen gevraagd om de vakken en activiteiten vast te leggen wat hun onderwijs anders maakt dan het reguliere onderwijs.

Resultaat: Ik ben tijdens de lessen aanwezig geweest en bleef op de achtergrond zodat hetgene wat gebeurde ook echt en puur tot zijn recht kwam op beeld.

Website: https://explorabrabant.nl

Wil je professionele beelden van je onderneming in actie? Laten we samenwerken!
Neem contact met me op voor prachtige foto’s.