Selecteer een pagina

Praktijk de Hand

Dit is een voorbeeld hoe Praktijk De Hand werkt met met kinderen gefotografeerd door Jij in Beeld fotografie

Praktijk de Hand

Casus Praktijk de Hand (Praktijk voor kinder- en jeugd therapie): Zij hebben mij gevraagd om voor hun website nieuwe foto’s te maken die weergeven welke soort therapievormen ze inzetten. Ik heb eerst gekeken hoe ik de verschillende therapievormen vast kon leggen en met welke materialen er gewerkt wordt.

Resultaat: De foto’s geven samen met hun woorden duidelijk weer hoe en wat er tijdens een specifieke therapie gebeurd. Ik heb ook de buitenkant van de praktijk in beeld gebracht om specifieke herkenningspunten te geven als een kind daar voor de eerste keer komt.

Website: https://praktijkdehand.nl

Wil je ook mooie foto’s voor je praktijk? Neem contact met me op.