Selecteer een pagina
Explora

Explora

Explora Explora Casus Explora: Explora is fulltime en parttime onderwijs voor hoog en meerbegaafden kinderen. Vaak kunnen deze kinderen in het reguliere onderwijs niet de uitdaging krijgen en peers ontmoeten die ze vaak wel hard nodig hebben. Mij is toen gevraagd om...